LOTT holiday homes & more... Algemene voorwaarden verhuurbedrijf vakantiehuizen Frankrijk!

Algemene voorwaarden

LOTT holiday homes & more... Algemene voorwaarden verhuurbedrijf vakantiehuizen Frankrijk!

De algemene voorwaarden pagina op onze website

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden op deze website pagina.

Download de algemene voorwaarden als pdf

Download: algemene-voorwaarden-lott-holiday-homes.pdf

Reserveren

Naar aanleiding van een reserveringsaanvraag op de website of mailcontact kun je een reservering aanvragen. Onder LOTT holiday homes & more vallen alleen de vakantiehuizen die vermeld staan op de site: https://www.lottholidayhomes.com

Reserveringsopdrachten betaling

Iedere reserveringsaanvraag wordt door LOTT holiday homes & more bevestigd door middel van een definitieve reserveringsbevestiging. Je ontvangt de definitieve reserveringsbevestiging per mail. Ook het bedrag en de betalingsgegevens en de N.A.W.-gegevens staan daarin beschreven. Hierop ontvangt LOTT holiday homes & more graag een e-mail voor akkoord, de annuleringsvoorwaarden zijn van kracht en het bedrag zoals in de bevestiging omschreven wordt dient te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling is LOTT holiday homes & more gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. Waarbij de annuleringsvoorwaarden voor de huurder dan onverminderd van kracht zijn.

Bedenktijd

Elke reservering kan je binnen 5 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum vermeld op de reserveringsbevestiging, ongedaan maken. Annuleren kan door middel van een mail naar info@lottholidayhomes.com. LOTT holiday homes & more bevestigt na ontvangst hiervan je annulering. Bij annulering na deze 5 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie artikel annulering door huurder). Bij reservering binnen 12 weken voor aanvang van de gewenste huurperiode is er geen bedenktijd en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in artikel ‘annulering door huurder’.

Annulering door huurder

Annuleringen dienen per mail aan LOTT holiday homes & more te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van mail met daarin de schriftelijke annulering zendt LOTT holiday homes & more een annuleringsbevestiging per mail. Bij annulering na 5dagen en tot 12weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode, wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 12weken tot 8 weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode, wordt 70% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 8 weken van de overeengekomen huurperiode is het volledig huurbedrag verschuldigd.

Annuleringen of wijzigingen (die als gevolg hebben dat het verblijf korter wordt gemaakt) worden binnen 56 dagen voor aankomst, leiden er toe dat het recht op de teruggaaf of verrekening van het totaalbedrag vervalt. Annulering of eerder vertrek geeft geen recht op teruggaaf van de huur. Bij annulering zal nimmer de eerste aanbetaling worden gerestitueerd. We raden ook altijd aan om een allrisk annulerings-/ reisverzekering af te sluiten.

Annulering door LOTT holiday homes & more

Indien door enige omstandigheid op LOTT holiday homes & more noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door LOTT holiday homes & more, zal LOTT holiday homes & more onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag. Uitgesloten zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 8 weken of korter voor aanvang van de gereserveerde huurperiode.

Overmacht/ Pandemie/ Natuurrampen

In het geval van elke nieuwe externe situatie waar LOTT holiday homes & more geen enkele invloed op heeft en dat waarbij het kan voorkomen zowel huurder als verhuurder niet willen annuleren, in dat specifieke geval zal er gekeken worden naar een gezamenlijke oplossing. Een mogelijke oplossing is het doorschuiven naar een andere periode. Er zal een bedrag van 200,00 euro op de huidige reservering in rekening worden gebracht, ongeacht de uitkomst van de gezamenlijke oplossing.

Waarborg

De waarborgsom varieert van 200–500 euro al naar gelang verblijfsduur en de afmeting van de gehuurde vakantiewoning. De waarborgsom dient contant te worden betaalt bij aankomst. Bij vertrek ontvang je deze terug indien aan de punten van oplevering bij vertrek, zoals omschreven in de informatiemap in de vakantiewoning, zijn voldaan.

Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens je verblijf in de vakantiewoning bent je als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door toedoen van jezelf en/of door je reisgenoten, terstond en in het geheel vergoed dienen te worden aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten bent je als huurder volledig aansprakelijk. LOTT holiday homes & more is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend. c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten zijn geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen uiteraard strikt te worden nagekomen.
Het in de woningbeschrijving genoemde aantal personen is het maximaal in de vakantiewoning toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd. LOTT holiday homes & more is gerechtigd de toegang tot de vakantiewoning te weigeren indien je met meer dan het maximaal toegestane aantal personen aankomt. Als je tijdens je vakantie vrienden wilt uitnodigen, overleg dan vooraf de eventuele mogelijkheden met LOTT holiday homes & more.

Aansprakelijkheid van LOTT holiday homes & more

LOTT holiday homes & more aanvaard geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van La Bastide.

LOTT holiday homes & more aanvaard ook geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

LOTT holiday homes & more is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woningen op het terrein van de vakantiehuizen van LOTT holiday homes & more. Daarnaast draagt LOTT holiday homes & more geen verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden.

Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door LOTT holiday homes & more aangeboden accommodaties binden LOTT holiday homes & more niet.

Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.

Niet alle in de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. LOTT holiday homes & more is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens je vakantie niet toegankelijk zijn/waren. Dit geldt ook voor de faciliteiten op het terrein van LOTT holiday homes & more zelf.

Het gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico en kan op geen enkele manier LOTT holiday homes & more voor aansprakelijk gesteld worden.

Het kan voorkomen dat er in de buurt van je vakantiewoning wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan weg op brekingen of bouwactiviteiten. Je zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Bouwactiviteiten op het terrein van LOTT holiday homes & more zullen wij tot een minimum proberen te beperken.

Klachten

Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat je een klacht hebt. Deze klacht kan je tijdens je verblijf uiteraard gewoon bij ons indienen.

Mocht de klacht niet bevredigend zijn opgelost dan kan je deze uiterlijk binnen 4 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, nogmaals bij LOTT holiday homes & more indienen. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.

Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door LOTT holiday homes & more aangeboden, c.q. het zonder overleg met LOTT holiday homes & more verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

LOTT holiday homes & more is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

Annuleringsverzekering

Wij raden iedereen altijd dringend aan om voor iedere vakantie een all risk annulering/ reisverzekering af te sluiten.

Ter plaatse

De verhuur van de vakantiehuizen van LOTT holiday homes & more loopt van zaterdag tot zaterdag, tenzij op je reserveringsbevestiging anders is vermeld. Je kan de vakantiewoning op de 1e verblijf dag tussen 16.00 en 20.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek verlaat je de woning voor 09:30uur. Als je denkt later aan te komen, laat het dan tijdig weten door te bellen of een whatsapp te sturen naar 0033 610093019.

Een kinderstoel en babybedje zijn op aanvraag beschikbaar. Graag bij reservering aangeven als je dit wenst. Handlinnen (handdoek en theedoeken) en bedlinnen voor het babybedje dient je altijd zelf mee te brengen. Je dient zelf de dagelijkse schoonmaak van je vakantiehuis te verzorgen.

Huisdieren

Huisdieren zijn -in overleg -welkom bij LOTT holiday homes & more. Een huisdier dient niet in de slaapkamer(s) beneden of boven te komen. Op het terrein van LOTT holiday homes & more moeten huisdieren altijd aangelijnd zijn. Huisdieren worden buiten het terrein van LOTT holiday homes & more uitgelaten Je bent verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van uw huisdier op het terrein van LOTT holiday homes & more.

Aantal personen

Bij iedere gite/vakantiehuis staat het maximale aantal personen vermeld. Kinderen vanaf geboorte gelden als persoon.

Disclaimer

LOTT holiday homes & more besteedt grote zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet worden voorkomen LOTT holiday homes & more is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij -zodra wij een fout of onjuistheid hebben opgemerkt -deze corrigeren.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Worden deze websites door LOTT holiday homes & more beheerd, dan staat dat aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt, zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden. LOTT holiday homes & more is daarom niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze websites.

Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van LOTT holiday homes & more. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium, is de schriftelijke toestemming van LOTT holiday homes & more vereist. Het gebruik van de naam en het merk LOTT holiday homes & more is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LOTT holiday homes & more.

LOTT holiday homes & more behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van vakantiewoningen en activiteiten.

Privacybeleid

LOTT holiday homes & more respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. LOTT holiday homes & more stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie.

Zie ook ons uitgebreide privacybeleid.

Blijf op de hoogte!
Ben je nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van LOTT holiday homes & more? Schrijf je in voor LOTT’s nieuwsbrief en je blijft op de hoogte over nieuwtjes!